Puri-nethol (6 mercaptopurin)

2014-08-29 Information saxat från barncancerfonden.se behandlingsprotokoll ALL2008, den behandling som Louise får.
 
Puri-nethol (6 mercaptopurin) 
 
Beskrivning
Puri-nethol är en av de äldsta medicinerna mot ALL, som dels utgör ryggraden i underhållsbehandlingen och dels används i konsolideringsfasen då den förstärker effekten av Metotrexat på ett bra sätt. Den används också i högre dos i Block B. Puri-nethol dödar leukemiceller genom att störa celldelningen. Medicinen är speciell, då ungefär 5-10% av alla barn har en genetisk variant som gör att de bryter ned medicinen långsammare och därför både får ökad effekt och litet mer biverkningar. Medicinen påverkar blodvärdena och i underhållsfasen styr man dosen så att nivån på vita blodkroppar försöker hållas mellan 1,5-3,0 x 109/L under så stor tid som möjligt.
 
Hur får barnet medicinen?
Medicinen ges som tabletter som skall tas en gång om dagen. Det är mycket viktigt att man ger den på kvällen. Man bör undvika mjölkintag en timme innan till en timme efter tablettintaget då mjölk minskar upptaget i magen av medicinen. Tabletten kan krossas och lösas upp i vätska. En del barn har svårt att få i sig medicinerna och då kan man sätta en sond genom näsan till matsäcken som barnet sedan kan få både medicin och näring genom. När barnen hunnit till underhållsfasen brukar de flesta vara duktiga på att svälja medicin.
 
Vilka vanligare biverkningar har medicinen?
Den viktigaste biverkan är påverkan på benmärgen med minskning av antalet vita blodkroppar och blodplättar. Detta ger ökad infektionskänslighet. Om värdena blir för låga får man ibland tillfälligt sätta ut medicinen. Enstaka barn kan få lågt blodsocker på morgonen vilket kan visa sig som illamående, irritabilitet eller påtaglig slöhet på morgonen. Detta motverkas lätt genom att ge ett glas mjölk, en banan eller liknande.
 
Annan viktig information
Medicinen ingår i den randomiserade Puri-nethol studien som görs under den konsolideringsfas som barn med standard och intermediärbehandling får (start dag 36). Du kommer att bli tillfrågad om du vill att ditt barn ska delta i denna studie.
------------------------------
 
Louise får något som heter Xaluprine istället för Puri-netholtabletterna.

Kommentera här: