Oncaspar (PEG asparaginase)

2014-08-28 Information saxat från barncancerfonden.se behandlingsprotokoll ALL2008, den behandling som Louise får.
 
Oncaspar ( PEG asparaginase)
 
Beskrivning
Asparaginase är en annorlunda medicin som verkar genom att ta bort asparaginsyra, som är ett nödvändigt näringsämne för leukemicellerna, ur blodet. Man kan säga att man svälter ut cellerna. Den har använts länge i behandlingen men tidigare har man använt kortverkande preparat varför man behövt ge medicinen ofta. PEG asparaginase är ett långverkande preparat som ges en gång varannan vecka under 30 veckor till barn med standard och intermediär behandling. Barn med högrisk behandling får en dos i varje block.
 
Hur får barnet medicinen?
Medicinen kan ges som en injektion antingen direkt i blodet eller i en muskel (oftast lårmuskeln). I ALL2008 ger vi bara injektion i muskel eftersom detta ger lägre risk för allergiska reaktioner. Sticket är smärtsamt men besvären kan minskas genom att använda bedövningssalva innan och/eller att ge lokalbedövning. Vissa barn får kortverkande lugnande medicin innan man sticker. Efter injektionen måste man stanna 2 timmar på sjukhuset för att se så barnet inte får en allergisk reaktion.
 
Vilka vanligare biverkningar har medicinen?
Ungefär 10% av barnen får någon gång en allergisk reaktion efter en injektion som oftast visar sig som nässelutslag. Om reaktionen är kraftig skall man sedan inte ge medicinen mer. PEG asparaginase ger ingen påverkan på benmärgen. Man kan må illa av medicinen och enstaka barn får förhöjda blodsockervärden. 5-10% av barnen får bukspottkörtelinflammation som ger kräkningar och magsmärtor och kan vara allvarlig. Medicinen påverkar blodets levringsförmåga och enstaka barn får blodproppar som, om de sitter i hjärnans blodkärl, kan vara allvarliga.
 
Annan viktig information
Medicinen ingår i den randomiserade PEG asparaginase studien som görs efter den konsolideringsfas som barn med standard och intermediärbehandling får (start dag 92). Du kommer att bli tillfrågad om du vill att ditt barn ska delta i denna studie.

Kommentera här: