Metotrexate i ryggen

2014-09-10 Information saxat från barncancerfonden.se behandlingsprotokoll ALL2008, den behandling som Louise får.
 
Metotrexate i ryggen
 
Beskrivning
Cellmediciner i ryggmärgsvätskan är en viktig del för att förhindra återfall vid leukemi. De flesta barn får behandling med enbart metotrexate medan de med CNS leukemi eller högrisk behandling får behandling med tre mediciner (metotrexate, cytarabine och prednisolon).
 
Hur får barnet medicinen?
Medicinen ges via en injektion i ryggmärgskanalen. Barnet är oftast sövt eller har fått lugnande medicin och ligger på sidan på en brits och sticket görs mellan två kotor i ländryggen. Proceduren är inte farlig men kan upplevas obehaglig om man är fullt vaken. Efter injektionen skall barnet ligga med huvudändan lågt i 30-60 minuter.
 
Vilka vanligare biverkningar har medicinen?
Oftast ses inga biverkningar alls. Barnet kan ibland känna smärta från sticket. Vid enstaka tillfällen kan man få huvudvärk och illamående till följd av att ryggmärgsvätskans tryck blir lägre. I sällsynta fall kan man få en kemisk retning av medicinerna på hjärnhinnorna vilket ger huvudvärk, kräkningar, nackstelhet och ljuskänslighet. Detta är inte farligt och går över av sig självt.
 
Annan viktig information
Glöm inte att barnet måste vara svältande om det ska sövas för medicineringen. Din avdelning vet vilka tider som gäller.

Kommentera här: